0541 148 28 06 smart@smartedu.com.au

AVUSTRALYA’nın

COVID-19’dan ÇIKIŞ PLANI

2 Temmuz 2021 tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrasında Avustralya başbakanı Scott Morrison COVID-19 sürecinden çıkış için 4 aşamalı bir plan açıkladı.

Avustralyanin COVID19dan Cikis Plani - ASILAMA - Vaccination

İlk aşamada öncelikle Avustralyalıları ilgilendiriyor olsa da uzun vadede uluslararası ziyaretçileri ve öğrencileri de ilgilendireceği için haberin ayrıntılarını aşağıda sizler için özetliyoruz.

Planın temelinde Doherty Institute tarafından oluşturtulan aşılama ve risk modeli yer almaktadır.

4 aşamadan oluşan plan tamamlanan aşılama oranları ile ilişkili olarak yürütüleceği için herhangi bir tarih ya da takvim belirtil(e)memiştir.

Kabine tarafından alınan karar doğrultusunda ülkeye giriş yapabilecek Avustralya vatandaşları veya oturum hakkı sahipleri için belirlenen ve izin verilen kişi sayısı, 14 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde ve geçici bir süre için, ülke genelinde yarıya indirildi. Diğer bir ifade ile, her eyaletin ve ülkenin toplamda kabul edebileceği haftalık gelen yolcu sayısı yarıya (3035 kişi) indirildi. Bu karardaki en etkili unsur mevcut karantina kapasitesidir.

1) AŞILAMA

Avustralya’nın şu anda içerisinde bulunduğu aşamadır.

Aşılama planının yürütülmesi, gerekli durumlarda kapanma kararlarının uygulanması, süre ve yöntem olarak farklı karantina seçeneklerinin denenmesi ve aşı sertifika sisteminin geliştirilmesi, karantina sistemlerinin düzenli olarak iyileştirilmesi bu plan süresince gerçekletirilecek adımlardır.

Avustralya Asilama SmartEDU

2) AŞILAMA SONRASI

Bu aşamada COVID-19 kaynaklı can kaybının, yoğun bakım gereksinimin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Sıradışı bir gelişme olmadığı sürece kapanma ve kısıtlamaların azalacağı bir dönem olması beklenmekte.

Yarıya indirilen gelen yolcu sayısı (aşılanmamış) yeniden değerlendirilecek. Aşılanmış gelen yolcu sayısı için ise daha yüksek rakamlarda izin sağlanacak. İlk aşamada belirtilen yeni karantina yöntemlerinin uzatılması değerlendirilecek. 

Karantina kapasitesine ve başarısına bağlı olmak kaydı ile uluslararası öğrencilerin Avustralya’ya girişleri için izin verilecek sayılar bu aşamadaaçıklanacak.

Avustralya Asilama Sonrasi SmartEDU

3) PEKİŞTİRME DÖNEMİ

Herhangi bir kapanma ya da ülke içi kısıtlama olması öngörülmez iken, bu aşamadaki en önemli hedef, toplum sağlığı açısından, COVID-19 kaynaklı tüm risk ve vakaları diğer bulaşıcı hastalıklar ile benzer seviyeye çekmek ve yönetebilmek.

Ülke dışına çıkmak isteyen yolcular için uygulanmakta olan seyahat engelini aşılanmış yolcular için kaldırmak ve COVID-19 yönetimi konusunda başarı sağlamış ülkeler ile seyahat kısıtlamalarının kaldırılması da bu aşamadaki diğer önemli ve somut hedeflerdir.

Avustralya Pekistirme SmartEDU

4) NORMALE DÖNÜŞ DÖNEMİ

Bu son aşamayı “COVID-19 öncesi döneme dönmek” olarak özetleyebiliriz.

Gelen yolcu sayısındaki kısıtlamaların aşılanmış yolcular için kaldırılması hedeflenirken, aşılanmamış yolcular için aynı durum uçuş öncesi ve ülkeye varıldığında yapılacak testlerle mümkün olabilecektir.

Avustralya Normale Donus SmartEDU

Daha önceki makalelerimizde de belirttiğimiz gibi (COVID BLOG) Avustralya COVID konusunda oldukça koruyucu davranmaktadır.

Yukarıdaki tüm açıklamalar 29 Ekim 2020 tarihinden (ikinci dalganın sonlandığı tarih) itibaren COVID-19 kaynaklı sadece 3 (yazı ile üç) tane can kaybı yaşayan bir ülkenin başbakanı tarafından yapılmıştır.

İkinci aşama için açıklama yaptığı sırada başbakan’ın kişisel yorumu, önümüzdeki sene (2022) bu sürecin içerisinde olmayı umduğu şeklindeydi.

Aşılanma oranları değerlendirildiğinde Avustralya dünya ortalamasının çok gerisinde yer almaktadır. Mevcut ilerleme hızı ile ülke geneli için yürütülen aşılama çalışmalarının tamamlanma tarihi Mart 2022 olarak hesap edilmektedir.

SmartEDU Avustralya